• BIST 10767.85
  • Altın 2468.772
  • Dolar 32.9015
  • Euro 35.3591
  • Muğla 27 °C
  • İzmir 28 °C
  • Aydın 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 29 °C

Esmaül Hüsna (Allah'ın 99 güzel İsmi)

Temel IRMAK /Gönül Dostu

Esmaül Hüsna

(Allah'ın 99 güzel

İsmi)

Hadis-i şerifte, Esma-i hüsnayı manası ile birlikte ezberliyenin Cennete gideceği bildirilmiştir. Sedece isimler okunup duâ edilirse duâ kabul olur.

Esma-i hüsna şunlardır:
1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı.
2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.
3- Er-Rahim: Ahırette, müminlere acıyan.
4- El-Melik: Yaratıcı, kainatın sahibi.
5- El-Kuddüs: Her noksanlıktan uzak.
6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.
7- El-Mümin: İman nurunu veren.
8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan.
9- El-Aziz: Mutlak galip, karşı gelinemiyen.
10- El-Cebbar: Dilediğini yapan ve yaptıran.
11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi yok.
12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.
13- El-Bari: Herşeyi kusursuz yaratan.
14- El-Musavvir: Varlıklara suret veren, onları birbirinden ayıran özellikte yaratan.
15- El-Gaffar: Günahları mağfiret eden.
16- El-Kahhar: Her istediğini yapacak gücte.
17- El-Vehhab: Karşılıksız nimetler veren.
18- Er-Razzak: Her varlığın rızkını veren.
19- El-Fettah: Her türlü sıkıntıları gideren.
20- El-Âlim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, herşeyi, ezelî ve ebedi ilmi ile çok iyi bilen.
21- El-Kabıd: Rızıkları daraltan, ruhları alan.
22- El-Basıt: Rızıkları genişleten, ruhları veren.
23- El-Hafıd: Kâfir ve facirleri alçaltan.
24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.
25- El-Muız: Dilediğini aziz eden.
26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
27- Es-Semi: Mükemmel işiten.
28- El-Basir: Gizli açık, herşeyi çok iyi gören.
29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran.
30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan.
31- El-Latif: Lütfeden, her şeye vakıf.
32- El-Habir: Her şeyden haberdar.
33- El-Halim: Cezada, acele etmez, hilm sahibi.
34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok.
35- El-Gafur: Affı, magfireti bol.
36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevab veren.
37- El-Ali: Yüceler yücesi.
38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok.
39- El-Hafiz: Herşeyi koruyucu olan.
40- El-Mukit: Her çeşit rızkı yaratan.
41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.
42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.
43- El- Kerim: Keremi bol, karşılıksız veren.
44- Er-Rakib: Her varlığı her an gözeten.
45- El-Mucib: Duâları kabul eden.
46- El-Vasi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden.
47- El-Hakim: Her şeyi hikmetle yaratan.
48- El- Vedud: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
49- El-Mecid: Zatı şerefli, nimeti, ihsanı sonsuz.
50- El-Bais: Peygamber gönderen, mahşerde, ölüleri dirilten.
51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde her an hazır ve nazır olan.
52- El-Hak: Varlığı değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.
53- El-Vekil: Kulların işlerini bitiren.
54- El-Kavi: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.
55- El-Metin: Kuvvet ve kudret menbaı.
56- El-Velî: Müminleri seven, yardım eden.
57- El-Hamid: Hamd ve senaya layık.
58- El-Muhsi: Varlıkların sayısını bilen.
59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.
60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.
61- El-Muhyi: Mahluklara can veren.
62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.
63- El-Hay: Ezelî ve ebedi bir hayat ile diri.
64- El-Kayyum: Zatı ile kaim olan, mahlukları varlıkta durduran.
65- El-Vacid: Hiçbir şey kendine gizli değil.
66- El-Macid: Keremi, ihsanı bol olan.
67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmıyan, tek olan.
68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmıyan, herkesin muhtaç olduğu merci.
69- El-Kadir: Kudret sahibi, dilediğini yapan.
70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, herşeyi kolayca yaratan kudret sahibi.
71- El-Mukaddim: Şerefte birini öne alan.
72- El-Muahhır: Dilediklerini tehir eden.
73- El-Evvel: Ezelî, varlığının başlangıcı yok.
74- El-Ahir: Ebedi, varlığının sonu yok.
75- Ez-Zahir: Yarattıkları ile varlığı açık.
76- El-Batın: Aklın tasavvurundan örtülü.
77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.
78- El-Müteali: Son derece yüce.
79- El-Ber: İyilik ve ihsanı bol.
80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul eden.
81- El-Müntekım: Asilere ceza veren.
82- El-Afüv: Affı çok, günahları yok eden.
83- Er-Rauf: Çok merhamet eden, şefkatli.
84- Malik-ül Mülk: Mülkünde hakim.
85- Zül-Celali vel İkram: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
86- El-Muksıt: Mazlumların hakkını alıcı.
87- El-Cami: İki zıttı bir arada bulunduran.
88- El-Gani: İhtiyaçsız. Herşey Ona muhtaçtır.
89- El-Mugni: İhtiyaç gören, fazlıyla doyuran.
90- El-Mani: Dilemediklerine mani olan.
91- Ed-Dar: Elem, zarar verenleri yaratan.
92- En-Nafi: Menfaat veren şeyleri yaratan.
93- En-Nur: Zatı açık ve âlemleri nurlardıran.
94- El-Hadi: Hidayet veren.
95- El-Bedi: Misalsiz, örneksiz yaratan.
96- El-Baki: Varlığı ebedi olan.
97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.
98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmıyan.
99- Es-Sabur: Ceza vermede, acele etmez.
Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır © 2003 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0252 412 2141