• BIST 9312.12
  • Altın 2020.504
  • Dolar 31.0144
  • Euro 33.6319
  • Muğla 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Aydın 6 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C

DEVA BELEDİYECİLİĞİ MANİFESTOSU İLE DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİZ

DEVA BELEDİYECİLİĞİ MANİFESTOSU İLE DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TALİBİZ
DEVA Partisi Dalaman Belediye Başkan A.Adayı

DEVA Partisi Dalaman Belediye Başkan A.Adayı Araştırmacı Gazeteci ve Siyaset Danışmanı Bilal Baykan DEVA Partisi Belediyeciliği Manifestosunu Dalaman’da yaşayan vatandaşlar ve yerel medya ile paylaştı.

Bilal Baykan yapmış olduğu açıklama da;

DEVA Partisi genel merkezinin Türkiye için 23 Eylem planı ile Çalışmaları bulunuyor. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde açıklanan DEVA Belediyeciliği Manifestosunu kamuoyuyla paylaştılar. Bu manifestoyu Akademisyen, STK, vatandaşlar ve Belediyecilikte deneyimli kişilerin öneri ve bilgileriyle alın ve akıl teriyle hazırlandı.

Bu manifesto gelen istekler ve değişimlere karşı da sürekli güncelleniyor. DEVA Partisi felsefelerinden biri olan Bin Bilsek te, Bir Bilene Danışacağız, Görülmeyeni Gören, Duyulmayanı Duyan olacağız yol haritamızla DEVA partisinin her ferdi bölgelerinde ki sorunları genel merkeze ileterek, bu çalışmalara destek veriyor.

DEVA Partisi kadroları günlük siyaset yapmıyor, geleceği düşünerek tüm söylem ve politikalarını Tüm kesimlere yönelik, Kimseyi dışarı da bırakmayan, Profesyonel ve gerçekçi olarak hazırlıyor ve paylaşıyor. Soruyorlar bu projelerinizi almasınlar neden açıklıyorsunuz diyorlar. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın da dediği gibi. ‘’Keşke bizim eylem planımızdan faydalansalar, ama bunun için Liyakatli kadroları yok’’ Nitekim meclis açıldığında tüm Milletvekillerine 23 eylem Planlarımız dağıtıldı. Keşke BU EYLEM Planlarını okusalar faydalansalar.

Şimdi Bende ilerleyen günlerde Dalaman’ın Tüm Belediye Başkan Adayları ve Dalaman belediye Başkanı Sayın Muhammet Karakuş’a taktim edeceğim dedi.

Bilal Baykan Basın açıklaması ardından DEVA Belediyeciliği Manifestosunu Yerel Medya ve Dalaman’da yaşayan hemşerileri ile paylaştı.

 

DEVA BELEDİYECİLİĞİ MANİFESTOSU

DEVA Partisi olarak, yerel yönetimlerin ülke kaynaklarının yerinde, verimli ve etkin kullanılabilmesi, demokratik temsilin geliştirilmesi ve demokratik kültürün derinleştirilmesi için kilit bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz.

Belediyelerin şeffaf, etkin ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesinin ülkemizin iktisadi ve siyasi istikrarının kuvvetlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacağı da açıktır. Hâlihazırda nüfusun üçte ikisinden fazlasında yerel yönetim yetkisini haiz Cumhur İttifakı yerel yönetimlerin bu kilit önemini güçlendirmek yerine, belediyeleri ayrımcılık, kayırmacılık, getirim devşirme, yolsuzluk, haksız kazanç, israf ve siyasetin finansman aracı haline getirmiştir.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEVA Partisi olarak bu kötüye gidişe dur diyeceğiz ve DEVA Belediyeciliği ile yeni bir soluk getireceğiz.

Türkiye’nin her yerinde kendi isim, logo ve adaylarımızla gireceğimiz yerel seçimlerde temel hedefimiz en yüksek sayıda belediye başkanlığı ve meclis üyeliği elde etmek, halkımızı DEVA Belediyeciliği ile tanıştırmaktır.

DEVA Belediyeciliği, temiz, yolsuzluktan arınmış, hukuka bağlı, şeffaf, denetlenebilir, hesap verebilir, katılımcı, geri bildirime açık, ulaşılabilir, hiç kimseyi ayrımcılığa tabi tutmayan, kaynakları etkin, etkili, ekonomik ve verimli kullanan, dijital ve yeşil dönüşümü gerçekleştirmiş, insan odaklı, çevre dostu, sosyal hizmet ve desteklere önem veren belediyecilik demektir.

Bu anlayış çerçevesinde yerel yönetimlere ilişkin hedef ve politikalarımız ile belediye başkanı ve meclis üyelerimizin görevlerini ifa ederken esas alacakları etik ilkeleri de kamuoyu ile paylaşıyoruz.

DEVA BELEDİYECİLİĞİ: HEDEF VE POLİTİKALAR

1. Yöneteceğimiz belediyelerdeki hizmetler için idari, mali ve teknik asgari standartlar belirleyecek, hizmetin bu standartlar doğrultusunda planlanması, yürütülmesi ve performans ölçümünün buna göre yapılmasını sağlayacağız.

2. Yöneteceğimiz belediyelerde gelir ve harcamalara ilişkin etkin bir performans izleme ve denetim yapılmasını sağlayacağız.

3. Yöneteceğimiz belediyelerde insan kaynaklarına ilişkin kariyer ve performans kriterleri geliştireceğiz. Öz kaynaklarını geliştirecek, merkezi yönetime bağımlı olmadan iş ve hizmet üretecek kurumsal yapıya sahip yeni ve güçlü bir DEVA Belediyeciliği anlayışı getireceğiz.

4. Yerel yönetimlerin vurgun amacıyla kullanılmasını engelleyeceğiz.

5. Sistemde haksız kazanç elde edilmesini mümkün kılan tüm açıkları kapatacağız.

6. Yolsuzlukların üstüne kararlılıkla gidecek, geçmiş dönemlerde yapılan iş ve işlemleri denetime açacağız.

7. Belediyelerin mal ve hizmet alımlarında ve büyük yapım projelerinde ihale sonrası teknik ve idari şartlarda yapılan değişikliklerin Sayıştay tarafından denetimini sağlayacağız.

8. Yöneteceğimiz belediyelerde imar planlarına aykırı yapılaşmaya ve kentleşmeye kesinlikle izin vermeyeceğiz.

9. Yöneteceğimiz belediyelerde rant amacı güden veya yerel yönetimlere gelir sağlama amaçlı mevzi imar planı değişiklikleri ve emsal artışlarına son vereceğiz.

10. Belediye Meclis toplantıları, imar planı değişiklikleri, kaynak tahsisi, borçlanma, ihale ve satın alma kararları ile denetim raporlarına ilişkin hususları kamuoyu tarafından şeffaf ve anlaşılabilir bir şekilde izlenebilir hale getirecek, bu konuda teknolojik imkânlardan en üst düzeyde faydalanılmasını sağlayacağız.

11. Belediyelerin şirket ve iştiraklerinin kamu ihale yasasına uygun biçimde çalışmasını sağlayacağız. Haksız Kazanca ve Yolsuzluğa Geçit Vermeyen Bir DEVA Belediyeciliği Anlayışı Getireceğiz Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasiyi İşleten Bir DEVA Belediyeciliği Anlayışı Getireceğiz

12. Kent konseylerinin faaliyetlerini destekleyecek ve karar süreçlerine aktif katılımlarını sağlayacağız.

13. Belirli nitelikteki projelerde E-devlet (dijital) oylamalarını gerçeğe dönüştüreceğiz.

14. Mobil destek birimleri tesis edeceğiz. Böylece şikâyet, istek ve önerilerin belediye yöneticilerine doğrudan iletilebilmesini ve acil desteklerin temin edilmesini kolaylaştıracağız.

İnsan Odaklı ve Eşitlikçi Kentler Kuran Bir DEVA Belediyeciliği Anlayışı Getireceğiz

15. Emekli ve yaşlılara yönelik sosyal yaşam alanları geliştireceğiz.

16. Kadınların işgücüne daha aktif katılımını sağlamak amacıyla belediyelerin okul sonrası eğitmenli aktivite merkezleri ile kreşleri artırmasını sağlayacağız.

17. Belediyelerin dar gelirli aileler için uygun şartlarda sosyal konut temin etmesini sağlayacağız.

18. Belediyelerin yoksul mahallelerden başlamak üzere internet ve çalışma odaları içeren etüt merkezleri kurmasını, bu merkezlerde gönüllü çalışma esasına göre yoksul ailelerin eğitim çağındaki çocuklarının derslerine ve üniversite giriş sınavına hazırlanmalarında yardımcı olunmasını ve başta meslek seçimi olmak üzere rehberlik yapılmasını sağlayacağız.

19. Belediyelerin çocukları sokağa, suça, şiddete ve bağımlılığa sürükleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını artıracağız.

20.Belediyelerin bakıma muhtaç aile büyüklerinin bakımını üstlenmiş kadınlara yönelik desteklerini artıracağız.

21. Belediyelerin mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların başta konaklama, sağlık ile umumi ve kişisel temizlik olmak üzere yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve çocukların eğitim ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütmesini sağlayacağız.

22. Yerel yönetimlerin göç konusunda yerel düzeyde politika üretimini sağlayacağız.

23.Belediyelerin her ilin kendine özgü yerel istihdam programları oluşturmasına daha güçlü katkıda bulunmasını sağlayacağız.

24.İmar Planları yapılırken sosyal donatı alanları içerisinde Cem Evleri’ne mekân ayrılmasını sağlayacağız.

25. Yöneteceğimiz belediyelerde Kadın Dostu Kentler programını hayata geçireceğiz.

26.Yöneteceğimiz belediyelerde yerel eşitlik birimlerini kuracağız.

27. Belediyelerimizin kadın ve genç girişimcilere mekânsal destek ve belli konularda eğitim desteği vermesini sağlayacağız.

28.Büyükşehir sınırları içinde kalan ve mahalleye dönüştürülen, ancak yeterli hizmet alamayan köylerin yaşadığı sorunları çözeceğiz.

Geleceğin Şehirlerini Kuracak, Ulaşım ve Erişim Sorunlarını Çözecek Bir DEVA Belediyeciliği Anlayışı Getireceğiz.

29.Kentlerde otopark sorununa köklü çözümler getireceğiz. Otopark işletmeciliğine sadece yerel yönetimlere gelir sağlayıcı bir faaliyet olarak bakmayacak, insanı önceleyici ve insan hareketliliğini destekleyici yönde gözden geçireceğiz.

30.İl ve ilçelerimizde akıllı kent çözümleri üreten ve bu çözümleri etkili kullanan bir ekosistem oluşturacağız.

31. Yerel yönetimlerin özellikle altyapı ve imar planları için rehber olacak nitelikte uzun vadeli yatırım ve kalkınma stratejik planlar hazırlamalarını sağlayacağız

32.Yöneteceğimiz belde, ilçe ve illeri geniş yollara, engelli dostu kaldırımlara, parklara, yaya ve bisiklet kullanımı ile toplu taşımaya öncelik veren caddelere kavuşturacağız.

33.Yerel yönetimlerin yerelliğe dair tasarım kültürünün geliştirilmesi için kentsel tasarım rehberleri hazırlamasını sağlayacağız.

34.Sosyal donatı alanlarında ve ana arterlerde ücretsiz Wi-Fi erişim alanlarını arttıracağız.

35.Şehir içi yollardaki hız kesici, bariyer ve fiziki önlemleri belirli bir standarda kavuşturacağız.

36.T.C. kimlik kartlarının belediye hizmetlerine entegrasyonunu gerçekleştireceğiz.

9 Çevre, Kültür ve Spor Dostu Şehircilikle Hayat Kalitesi Yüksek Bir DEVA Belediyeciliği Anlayışı Getireceğiz.

37. Tamamlanmamış veya metruk yapıların doğurduğu görüntü kirliliği, halk sağlığı ve güvenlik risklerini önleyeceğiz.

38.Yöneteceğimiz belediyelerde yerel bütçeleme süreci ile politikaların oluşturulmasında iklim ve çevresel hedefleri dikkate alacağız.

39.Yöneteceğimiz belediyelerde ileri atık su arıtma tesisleri kuracağız.

40. Su israfını en alt düzeye indirilerek çevre kirliliğini önleyip, şehirlerimize doğrudan kullanılabilir nitelikte su temin edilebilmesini sağlayacağız.

41. Yöneteceğimiz belediyelerde ses kirliliği, görüntü kirliliği ve kaldırım işgallerine karşı etkili önlemler alacağız.

42.Başıboş Sokak hayvanlarının yönetimine dair aksaklıkları gidermek üzere süreli hayvan barınma alanlarına sürdürülebilir bir düzen getirecek, hayvan yaşam alanlarını çoğaltacağız.

43.Binalarda enerji verimliliğini ve çevre dostu uygulamaları destekleyeceğiz.

44.Yöneteceğimiz belediyelerde yağmur suyu hasadı projeleri geliştirecek, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kademeli olarak ayıracağız.

45.Temalı kent parkları yapımına hız verecek, şehirlerde Endemik/Botanik Bitki Parkları oluşturulmasına önem vereceğiz.

46.Peyzaj alanlarında çim ekimini kademeli olarak azaltıp çalılar, yerel ağaçlar ve sarmaşık bitkileriyle ikame ederek karbon yutak alanlarını genişleteceğiz.

47. Yöneteceğimiz belediyelerde kişi başına düşen erişilebilir asgari yeşil alan şartı belirleyeceğiz.

48.Belediyelerin kentlerimizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini tavizsiz korumasını sağlayacağız.

49.Kent kimliği açısından anıtsal karakterli yapılarla büyük ve önemli projelerin yarışmaya açılmasını ve halkoyuna sunulmasını zorunlu hale getireceğiz

50.Belediyelerde Kent kültürü birimleri kuracağız.

51. Belediyelerin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde nokta tanıtım yoluyla markalaşmış destinasyonlar oluşturmasını sağlayacağız.

52.Belediyelerin sanat eğitimi faaliyetlerini güçlendireceğiz.

53.Belediyelerin kütüphane ve müzecilik faaliyetlerini geliştireceğiz.

54.Yöneteceğimiz belediyelerde kültür, sanat, bilim ve felsefe odaklı etkinliklerin yapılacağı mekânları yaygınlaştıracağız.

55.Belediyelerin amatör branşlarda spor kulübü kurmalarını ve sportif faaliyetlere katılımlarını artıracağız.

56.Yerel yönetimlere ait spor tesislerinden daha fazla sayıda insanın yararlanmasını sağlayacağız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2003 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0252 412 2141