27 Mayıs 2020 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TAŞINMAZ TİCARETİ ve MOTORLU TAŞITLAR TİCARETİ  YÖNETMELİĞİNDE REVİZYON BEKLENTİSİ!
21 Mayıs 2020 Perşembe 11:24

TAŞINMAZ TİCARETİ ve MOTORLU TAŞITLAR TİCARETİ YÖNETMELİĞİNDE REVİZYON BEKLENTİSİ!

Ticaret ve Sanayici İş Adamları Derneği TÜRKSİAD ve Emlak Müşavirleri Federasyonu EMFED Başkan Yardımcısı Mehmet Sert TÜRKSİAD ve EMFED olarak Ticaret Bakanlığına bu konulardan dolayı mağduriyet yaşandığı ve bunların giderilmesi hususunda yazılı ve sö
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 13 Şubat 2018'de ikinci el motorlu kara taşıtları ticareti ile 5 Haziran 2018'de taşınmaz ticareti yönetmelikleri resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve  yönetmeliklerde  yaşanan bazı aksaklıklar ve gelişmeler neticesinde bu sektörlerde faaliyet gösteren kişi ve kurumlar tarafından bu  yönetmeliklerde  revizyon yapılmasının gerekliliği konusunda açıklamalar bulunulmuştu. Sektörde bulunan bazı meslektaşların  oda kaydı, özel öğretimlerden alınan sertifikaların kabul edilmemesi, adli ve arşiv sicil kayıtları, aynı iş yerinde farklı meslek nace kodlarının bulunması, özellikle galericilerin iş yerlerinin üstlerinde konut bulunmaması gibi şartların olmasından dolayı bu  gibi konulardan bazı  işletmeler yetki belgelerini alamamışlar, zaman zaman bu konularda meslek temsilcileri tarafından ve ayrıca  bu alanda çalışmalarda bulunan   Ticaret ve Sanayici İş Adamları Derneği TÜRKSİAD ve Emlak Müşavirleri Federasyonu EMFED Başkan Yardımcısı Mehmet Sert   TÜRKSİAD ve EMFED olarak Ticaret Bakanlığına bu konulardan dolayı  mağduriyet yaşandığı  ve bunların giderilmesi hususunda yazılı ve sözlü olarak dile getirdiklerini beyan etti.
 
Ayrıca Ticaret Bakanlığının  yönetmeliklerin revizyonu için yeni bir taslak üzerinde yapmış olduğu çalışmalar hakkındaki aldıkları duyumları ve  yapılacak olan bu  revizyon için farklı  görüşlerin alındığı  ve bazen diğer meslek temsilcilerinin açıklamalarından edindikleri bilgiler ışığında açıklamalarda bulundu. Önemli olan burada yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi tabi ki bu sektörlerin ve mesleklerin hak ettiği yere ve  hedefe gelerek daha itibarlı ve  güvenli olarak sektörü ve pazarı büyütmek olduğunu belirtti.       
 
mehmet-sert-gozluk-ve-sakal.jpg                                       
YETKİ BELGESİ UYGULAMASI TÜM ÇALIŞANLARA GETİRİLİYOR!                                                                             Ayrıca  bundan sonra bu sektörlerde faaliyet gösterenlerin ve bundan sonra sektöre giriş yapacaklar ile özellikle emlak ofislerinde çalışan danışmanlara, ofisin ana yetki belgesine bağlı olarak  emlak danışmanlara yetki belgesi uygulaması getiriliyor. Danışmanların yapacak olduğu tüm işlemlerden artık ofiste sorumlu olacak  ve cezai müeyyide ofis sahibine ve ofisin yetki belgesine ve siciline de  uygulanacak. Hatalı veya bilinçli olarak müşterisini mağdur eden, yönetmeliğe aykırı hareket eden, haksız uygulamalarda bulunan Emlak ofisinin yetki belgesi iptal edilecek.Eşinin, yakınının, tanıdığının üstüne ofis açarak bu mesleği yapma devir sona eriyor.Yanında kayıtsız ve özellikle bu sektörden daha önce  yetki belgesi iptal edilenler bir daha hiç bir şekilde eleman ve çalışan olarak  bu sektörde yer alamayacak.Ofislerde çalışanların dosyası TTBS kayıtlarında tutulacak ve hangi ofiste çalıştığı belli olacak.Emlak Danışmanlığı niteliklerine taşımayan, kaçak yani ayakçı tabir edilen korsan emlakçılarla çalışan ve iş birliği yapan ofisler içinde yaptırımlar uygulanacak.                                                                              
 YETKİ BELGESİ OLMAYANLAR NOTERLERDE ve  WEBTAPU SİSTEMİNDE  İŞLEM YAPAMAYACAK!                    Özellikle Coronavirüs Covid 19 ile mücadele sürecinde tapu dairelerinde bazı işlemleri yapmaya sınır getirilmişti. Gelişen teknolojiler ve çağın gereklili olarak görülen  dijital dönüşüm sürecinde tapu işlemlerine de  büyük kolaylık getiren dijital uygulaması olarak görülen web tapu uygulaması sistemi  ile bu süreçte dijitalin öneminin daha çok anlaşıldığı  görülmüştü.Yetki Belgesi olmayan işletmeler,  noterlerde ve web tapu sisteminden artık işlem gerçekleştiremeyecekler olup mesleğin gerçekten itibarlı hale gelmesinde, kayıt dışı olarak al sat yapanlara karşı  mücadele kapsamında büyük rol oynayacağı görülmektedir.                                                                                                                                                                         MOTORLU TAŞITLAR VE TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGELERİ SORGULAMA SAYFASI HİZMETE AÇILDI! Vatandaşlar tarafından ve kamuya açık olacak şekilde taşınmaz ticareti ve  motorlu taşıtlar ticareti yetki belgesi alan işletmelerin  bilgilerine ulaşılabilinecek olan taşınmaz ticareti  motorlu taşıtlar ticareti yetki belgesi sorgulama sayfası açıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TÜRKSİAD Ticaret ve sanayici iş adamları derneği başkanı ve  Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Sert“ Ticaret İl Müdürlükleri tarafından verilen motorlu taşıtlar ve taşınmaz ticareti yetki belgelerinin sorgulanabileceği sayfa yakın zaman önce kamuya ve vatandaşlarımızın hizmetine açıldığını belirtti. Buna göre ttbs.gtb.gov.tr adresi üzerinden https://ttbs.gtb.gov.tr/Home/BelgeSorgula   butonundan emlak işletmelerinin  yetki belgesinin, https://ietts.gtb.gov.tr/ internet adresi üzerinden https://ietts.gtb.gov.tr/Home/BelgeSorgula butonundan galericilerin yetki belgelerinin olup olmadığı işletme unvanı ile sorgulanabiliyor. Bu sistemden ayrıca yetki belgesi numarasının doğrulaması da yapılabiliyor. Sistem üzerinden işletme adreslerine,  işletmelerin yetki belgelerinin geçerliğinin olup olmadığı, yetki belgelerinin iptal edilip edilmediği, aktif olup olmadığı konularına  ilişkin bilgilere de ulaşılabiliyor” dedi.
HER İKİ SEKTÖR İÇİN YETKİ BELGESİ BAŞVURU SÜRESİ DOLUYOR!
13 Şubat 2018 tarihinden önce motorlu kara  taşıtları ticareti ile 5 Haziran 2018 yılından önce emlak ofisi olarak  iş yeri açmış olanlar yani müktesap haktan faydalanacak olan  işletmelerin  faaliyetlerine devam edebilmeleri için Ticaret Bakanlığından alması gereken yetki belgesi alma süresinin her iki sektör için 31 Ağustos 2020'ye kadar uzatıldığını ve çok az bir zaman kaldığını belirten Mehmet Sert “Yetki belgesi almak için başvurular Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ve ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti sistemi olan https://ietts.gtb.gov.tr/üzerinden yapılıyor. Ticaret İl Müdürlüklerine gelen bu başvurular sonrasında emlak ofislerinin ve galericilerin yetki belgesi alma şartlarını taşıyıp taşımadıkları Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve müfettişleri tarafından  yerinde tespit ediliyor. İncelemeleri tamamlanan ve şartları taşıyan ofislere ise TTBS ve İETTS bilgi sistemİ üzerinden yetki belgeleri veriliyor. Yetki belge numaraları yedi rakamdan oluşuyor ve il plaka koduna göre sıra ile veriliyor ve her 5 yılda bir güncellenip vize yapılarak onaylıyor.Eğer yetki belgesi alma şartlarını kaybeden kişi ve kurumların yetki belgeleri derhal  iptal ediliyor.Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere cezai yaptırımlar uygulanıyor diyerek bilgi verdi.Bu sektörlerde faaliyet gösteren meslek kuruluşları ve yetki belgelerini alan işletmeler ile bu işi resmi olarak yapan kişiler Yetki belgesi alımı süresinin uzatılması sektörde yine uzatılır mantığıyla yaklaşıldığı ve kaçak ayakçı olarak tabir edilen kişi ve kurumların hale bu işi yaptığı işin ciddiyeti ve itibarı açısından uzatılmasının zarar verdiklerini düşündükleri yönünde görüş hakim.Onun için yetki belgelerini almayanların bir an önce eksikliklerini tamamlamalarını ve yetki belgesi başvurularını yapmalarını  önerdiklerini  belirterek yarın mağduriyet yaşamamalarını  açısından önem taşıdığını ifade etti.
 
MOTORLU TAŞITLAR ve TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ İÇİN  ALINMASI İÇİN ŞARTLAR:                             
 Taşınmaz Ticareti ve İkinci el motorlu kara taşıtları ticareti yönetmeliğinin 6 Maddesinde yer alan maddeler: 1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,2) En az lise mezunu olması,3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,4) Konkordato ilan etmemiş olması,5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,şartlarını taşıması gerekiyor.                                                 
 
Mesleki Yeterlilik Belgesi
MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kişiler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

Yetki belgesinin iptali

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durum, şartların kaybedildiği tarihten itibaren on beş gün içinde işletme tarafından yazılı olarak il müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirim veya şartların kaybedildiğinin il müdürlüğünce tespiti üzerine yetki belgesi aynı gün iptal edilir.

(2) Yetki belgesi iptal edilen işletme il müdürlüğünce beş gün içinde yazılı olarak yetkili idareye bildirilir.

SEKTÖRE DONANIMLI İNSAN KAYNAĞI YETİŞECEK
Mesleki Sivil Toplum kuruluşu görevlerini de sürdüren ve sektöre donanımlı insan kaynağı yetiştiren ve bu alanda çeşitli platformlarda da görev alarak yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitim, panel ve konferanslara katılarak sektörün gelişmesi adına  katkı ve hizmetleri bulunan girişimci olarakta çalışmalarda bulunan  Mehmet Sert, konuyla  ilgili açıklamasında şunları dile getirdi:
“Taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu kara taşıtları yönetmeliği ile getirilen şartlar sektörün kaliteli hizmet sağlaması, mesleğin disiplin altına alınması bu mesleklerin itibar kazanması açısından çok önemli.Bir masa bir sandalye mantığından çok adı üstünde sorumluluk getiren ve bildiği bilgiyle ticaret yapan meslek grubuyuz.Burada en önemli konu daima kendimizi geliştirmek, bilgiyle donanımlı hale gelmek,  gelişmeleri kendimize ve sistemimize entegre etmektir diye ifade etti.
SEKTÖRDE YENİ BİR OLUŞUM BEKLENTİSİ:Motorlu kara taşıtları ticaretinde uzun bir zamandan beri sektörde yaşanan sıkıntılar ve özellikle işletmelerin üzerinde konut bulunmasından dolayı yetki belgesi alamayan işletmeler çoğunlukta olduğundan dolayı bazı kişi ve kurumların girişimlerde bulunduğu ancak  ortak bir noktada henüz bir mutabakatın oluşmadığı hususunda duyuyor ve  gözlemliyoruz.Sivil toplum kuruluşu yöneticiliği gönüllülük esasına göre yapılan bir görevdir.Burada öncelikle üyelerin menfaati ve sektörün geleceği göz önünde bulundurulmalı ve bu yönde hareket edilmelidir.Aldığımız harici duyumlar ise bazı kişilerin ben merkezci ve menfaat çıkarları güttüğünü, bazı yatırımcılara yer temin etmeye çalıştıkları Baharlı, Ağaçlıhöyük  mevkii lokasyonlarının adının  geçtiği daha sonra Avşar yolu üzerinde bir yerlerin bulunduğu konusunda duyum aldıklarını belirtti. Burada şahsi görüşünün ana yol üzerinde Bodrum'a gelip geçenlerin özellikle galericiler sitesi pazar yerine girebilmelerinin sağlanması ve buradaki üyelerin ticaret yapmalarına kolaylaştırıcı imkan sağlanmalıdır diyerek görüşlerini belirtti. Zaten yıllardır vatandaşımızın bu sektörlere karşı olan negatif ve olumsuz bakış açısını olumlu yönde gelişmesi adına gerek Ticaret Bakanlığı gerekse mesleki sivil toplum kuruluşları olarak maksimum çabayı gösteriyoruz. Bu anlamda sektörde faaliyet gösterenler ile sektöre giriş yapanlara yönelik belgelendirme faaliyetleri süreçlerini yönetiyor, sorunlarını dinliyor sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak adına gerek Bakanlık nezdinde gerekse sektör temsilcileri ile birlikte görüş alışverişinde bulunarak çalışmalarda bulunuyoruz.Amacımız sektördeki tüm faaliyet gösteren paydaşların ve işletmelerin menfaatlerini ve haklarını koruyan bir yaklaşımla çözüm üretmek diyerek yeni bir dernek kurulması için görüşler geliyor ve bu konuda üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız diyerek görüşlerini belirtti.Önceliğin birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır  diyerek  Her türlü ittifak, her halukarda ihtilaftan iyidir, anlayışı hakim olmalıdır dedi.

İŞ DÜNYASI İLE EMLAK VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN SORUNU HEPİMİZİN SORUNU: Pandemi süreci sonrasında özellikle işletmelerimizin dijital dönüşüme ayak uydurmaları konusunda sektörde ve mesleki alanda güzel gelişmeler yaşanıyor. Tabi ki her şeyi sadece devletten beklemek değil sektörün gelişmesi teknolojiye yakalaması, yapay zekanın sektörümüzde kullanılması, 5 G teknolojisinin sektörümüze sağlayacağı faydaları da ön görerek, bölgemizde bulunan tüm meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde, meslektaşlarımızın sadece mesleki belge alıncaya kadar değil sektördeki gelişmelerini yakalamak ve uyarlamak, yeni trendleri takip etmek, sektörün bileşenleriyle birlikte hareket ederek gezici olarak tüm Türkiye'de, İstanbul, Antalya  ve Muğla illerimiz ile ilçelerini kapsayacak şekilde, şu an benim görev yaptığım bölge olan ve sınav faaliyetlerini yürüttüğümüz Muğla ilimize yakın il ve ilçelerimiz olmak üzere geniş bir interlanda kapsayan hizmet anlayışımızla Milas ilçemizde yerleşik olarak faaliyette bulunuyoruz diyerek açıklamalarda bulundu.
 
YETKİ VE YETERLİLİK BELGELERİ KONULARI İLE YÖNETMELİKLERDEKİ REVİZYON TALEPLERİ HUSUSUNDA LÜTFEN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRLER.
Bu sektörde faaliyet gösteren tüm meslektaşlarımızın yönetmelikte değişmesini istedikleri maddeler ve konular hakkında Bakanlığa iletilmesi husunda görüş ve önerilerini kendilerinin Cimer üzerinden iletebilecekleri gibi bizimle de yazılı ve sözlü olarak iletişime geçebilirler en azından ilerde oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini böylece önleyebiliriz diyerek aşağıdaki iletişim bilgilerinden kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ
ANKET
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın Çalışmalarını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
RÖPORTAJ