• BIST 2.857,18
  • Altın 1026.636
  • Dolar 17.9504
  • Euro 18.2312
  • Muğla 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Aydın 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C

Başkan Hasar; ''FARKIMIZA VARIN''

Başkan Hasar; ''FARKIMIZA VARIN''
3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü ne­de­niy­le bir basın açık­la­ma­sı yapan En­gel­li ve Aile­le­ri Bir­li­ği Der­ne­ği (ENABİRD

3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü ne­de­niy­le bir basın açık­la­ma­sı yapan En­gel­li ve Aile­le­ri Bir­li­ği Der­ne­ği (ENABİRDER) Genel Baş­ka­nı Tul­gay Hasar; ‘’3 Ara­lık günü 1992 yı­lın­dan bu yana 3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Günü Bir­leş­miş Mil­let­ler ta­ra­fın­dan ulus­la­ra­ra­ra­sı bir gün ola­rak kabul edil­miş­tir.

En­gel­li bi­rey­ler, ya­şa­dı­ğı­mız top­lu­mun ay­rıl­maz par­ça­sı­dır­lar. En­gel­li bi­rey­le­ri­mi­ze sahip çı­kıl­ma­sı, on­la­rın ya­şa­ma se­vin­ci ile top­lu­ma ka­zan­dı­rıl­ma­sı, bunun için çaba gös­te­ril­me­si, biz­le­rin, he­pi­mi­zin ortak görev ve so­rum­lu­lu­ğu­dur. Top­lu­mun ne­re­dey­se tüm ke­sim­le­ri­ni ya­kın­dan il­gi­len­di­ren ve önem­li bir top­lum­sal sorun ola­rak kabul edi­len en­gel­li­lik ko­nu­sun­da özel­lik­le son yıl­lar­da Dev­le­ti­miz­ce en­gel­li bi­rey­le­ri­miz ile ha­ya­tı el ele ve bir­lik­te pay­laş­mak, eşit bi­rey­ler ola­rak ya­şan­tı­mız­da yer al­ma­la­rı­nı sağ­la­mak, iş­gü­cü ve is­tih­da­ma ka­tı­lım­la­rı­nı temin etmek, özet­le en­gel­siz bir yaşam için etkin, kap­sa­yı­cı ve se­vin­di­ri­ci uy­gu­la­ma­lar, yeni dü­zen­le­me­ler ha­ya­ta ge­çi­ril­mek­te­dir. Unut­ma­ma­lı­yız ki en büyük engel, sev­gi­siz­lik ve du­yar­sız­lık­tır. En­gel­li bi­rey­le­ri­miz için has­sa­si­yet gös­te­re­rek, du­yar­lı­lık­la ha­re­ket ede­rek top­lum­sal bi­lin­ci ge­liş­tir­me­li, far­kın­da­lık ya­rat­ma­lı, so­run­la­rı­na ya­pı­cı çö­züm­ler ge­tir­mek için ça­lış­ma­lı­yız. İnsanı ha­ya­ta bağ­la­yan, ya­şa­ma gücü veren en önem­li duygu pay­la­şa­rak ya­şa­mak ve sev­gi­dir. En­gel­li bi­rey­le­ri­mi­ze her zaman hoş­gö­rü, sevgi ve an­la­yış­la yak­laş­mak, ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­rin­de yan­la­rın­da ola­rak on­la­rı ola­bil­di­ğin­ce mutlu kıl­mak, ya­şa­ma se­vinç­le­ri­ni kay­bet­me­me­le­ri için çaba gös­ter­mek, aile­le­ri­ne moral ve des­tek ver­mek ulvi ve bir o kadar da an­lam­lı bir yak­la­şım­dır. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le 3 Ara­lık Dünya En­gel­li­ler Gü­nün­de ya­pı­la­cak et­kin­lik­le­rin en­gel­siz bir dünya için top­lum­sal bi­lin­cin ve far­kın­da­lı­ğın art­ma­sı­na ve­si­le ol­ma­sı­nı te­men­ni edi­yor, en­gel­li bi­rey­le­ri­miz ve aile­le­ri­ne sağ­lık, huzur mut­lu­luk, ya­şan­tı­la­rın­da ko­lay­lık­lar di­li­yor, sevgi ve say­gı­lar su­nu­yo­rum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2003 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0252 412 2141