• BIST 2.971,25
  • Altın 1021.15
  • Dolar 17.9603
  • Euro 18.2896
  • Muğla 34 °C
  • İzmir 34 °C
  • Aydın 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C

"AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI BAĞLISI BİRLİKLER ÇATI ONARIMI"

 AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI BAĞLISI BİRLİKLER ÇATI ONARIMI
"AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI BAĞLISI BİRLİKLER ÇATI ONARIMI" yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre acık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 "AKSAZ DENİZ ÜS KOMUTANLIĞI BAĞLISI BİRLİKLER ÇATI ONARIMI" yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre acık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıl Numarası : 2014/77849
I-İdarenin
a) Adresi :AKSAZ DENİZ ÜS K.LIGI AKSAZ BAK.ON. VE IS. K.LIGI 48700 MARMARİS/MUĞLA
b) Telefon ve faks numaras:2524411000 - 2524210266
c) Elektronik Posta Adresi :  aksazbakon @dzkk.tsk.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 adet bina çatı onarımları
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : AKSAZ-MARMARİS/MUĞLA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKSAZ DENİZ ÜS K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI OTOGAR KARSISI
MARMARİS/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 22.07.2014 - 14:30
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2. Teklif    vermeye    yetkili    olduğunu    gösteren    imza    beyannamesi    veya    imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kışı olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu     hususları   gösteren     belgeler     ile     tüzel     kişiliğin     noter     tasdikli     imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere saptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret
ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir taralından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisi/ olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İstekli 3 ayda bir rutin kontrol ve bakımlarını yapacaktır.
4.3.1.İş Deneyim bilgileri:
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/II-B/III-B/IV-B/V GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MİMARLIK/ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKSAZ BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI MARMARİS/MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP ü/erinden c-im/a kullanarak indirmeleri /orunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKSAZDENİZ ÜS K.LIGI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI OTOGAR KARŞISI MARMARİS/MUĞLA
adresine elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, ü/erine ihale sapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin lamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat sereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) taksim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif serilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): I
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi İlanlar  www.ilan.gov.tr’de Basın No: 542
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2003 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0252 412 2141