19 Şubat 2018 Pazartesi
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
23 Ocak 2018 Salı 11:48

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

T.C. MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

Marmaris Belediye Meclisinin 05/12/2017 tarih ve 119 nolu kararına dayanılarak aşağıda belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre satılacaktır.

            İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

            Mülkiyeti Marmaris Belediyesine ait tapunun Tepe Mahallesi Sarıana Mevkii pafta 17, ada 126, parsel 211 noda kayıtlı 184,89 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı

            ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

            İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında ve belediyemiz www.marmaris.bel.tr internet adresinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

            İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini; Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 1.000,00 ₺ (BinTürkLirası) karşılığında alacaklardır.

            İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cd. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi, Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma birimine veya belediyemize ait aşağıda belirtilen banka iban numaralarına ihale doküman ücreti yatırabilecektir. 

- Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

- Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

- Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

            İHALENİN YAPILACAĞI ADRES:

            Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Toplantı Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            İHALE TARİH VE SAATİ:

            İhale, 31.01.2018 günü saat 13:30'da yapılacaktır.

            İHALE USULÜ:

            2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36. maddesi gereği: Kapalı Zarf Usulü

 

SATILACAK TAŞINMAZIN TAHMİNİ BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

 

SIRA NO

PAFTA

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

HİSSESİ

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

1

17

126

211

184,89 m2

TAM

470.000,00₺

14.100,00₺

 

 

 

            İSTEKLİLERDE ARANAN BELGELER:

A- Gerçek Kişiler

1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,

3- Başkası adına ihaleye katılacak olanlar, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- İkametgah Senedi,

5- Tebligat için adres beyanı,

6- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

B) Tüzel Kişiler

1- Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Tüzel Kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi,

3- Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi,

4- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

5- Tebligat için adres beyanı,

            TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

            Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 MARMARİS adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasında Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 31.01.2018 tarih saat 13.30’a kadar teslim edilebileceği gibi aynı adrese posta yolu ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar idareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra teklif zarfı teslim alınmayacaktır.

 

 

 

 

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ
ANKET
Muğla Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz.
RÖPORTAJ