20 Mart 2018 Salı
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  DUYURULUR
24 Eylül 2017 Pazar 15:22

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Madde 1- İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

 

 

Madde 1-   İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı;

1.1.Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda 4.madde de listesi, yeri, niteliği, muhammen bedeli, geçici teminatı ve kira süresi belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile kiralanacaktır.

Madde 2-Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı;

2.1.İhale dokümanı;Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunanMarmaris BelediyesiDestek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Odasından bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2.2.İhaleye katılacak olanlar şartname ve eklerini;Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasından 100,00₺ (YüzTL) karşılığında alacaklardır.

2.3.İhale doküman ücretinin yatırılacağı yer: Çıldır Mahallesi Atatürk Cad. No:38 / MARMARİS adresinde bulunan Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesi,Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresinde ek hizmet binasında bulunan Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü  veznesi veya belediyemize ait  aşağıda belirtilen banka iban numaralarına  ihale doküman ücreti yatırabilecektir.

-Marmaris Halk Bankası Şubesi TR29-0001-2009-2660-0007-0000-06

-Marmaris Ziraat Bankası Şubesi TR11-0001-0002-0429-6982-7550-01

-Marmaris Vakıfbank Bankası Şubesi TR66-0001-5001-5800-7264-6029-73

Madde 3- İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı;

3.1.Hatipirimi Mahallesi 192 Sokak No:2 adresindeek hizmet binasında bulunan Marmaris BelediyesiToplantı Salonunda Marmaris Belediye Encümenince 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Madde hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile 04.10.2017 tarihinde saat 14:00 yapılacaktır.

 

Madde 4-Muhammen bedel ve geçici teminat miktarları:

Sıra

No

 

İşyerinin Bulunduğu Yer

1 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

1

Armutalan Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:40/1 adresinde bulunan 633,984 m2 alan içerisindeki 28 m2'lik 1 (Bir) adet ofis yeri

60.000,00 TL

 + KDV

1.800,00 TL

 

Sıra

No

 

İşyerinin Bulunduğu Yer

3 Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

1

Hisarönü Mah. 155 ada 7 parseldeki 567 m2'lik taşınmaz içerinde bulunan 49 m2'lik 1 nolu işyeri

15.000,00 TL

 + KDV

450,00 TL

 

 

 

 

 

Madde 5-İsteklilerden istenecek olan belgeler;

Gerçek kişiler;

1-Nüfus cüzdanı (fotokopi)

2- İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

3- İkametgâh Belgesi (Aslı veya noter onaylı)

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

 

Tüzel kişiler ise;

 1-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)

2-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

3-Yetki belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)

4-Dernek yönetim kurulu yetkilendirme kararı (Onaylı sureti) Dernekler için zorunludur.

           

Ortak Belgeler;

1-Oda Belgesi [İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı) Gerçek kişiler için zorunlu değildir. Tüzel kişiler için zorunludur.

 2-Sabıka kaydı (Gerçek kişi sabıka belgesi; Tüzel kişi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortaklarının tamamının, komandit şirkette komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin derneklerde,yönetim kurulu üyelerininsabıka belgesi) [Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

 3-Geçici teminat (Bankadan alınmış teminat mektubu ya da Marmaris Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yada bankaya nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

4-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.] (Aslı)

5-Tebligat için adres beyanı (Aslı)- (İdaremiz tarafından standart form verilecektir.)

6-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)

7-Vergi borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı)

8- Sigorta borcu olmadığına dair belge[Son 1 ay (30 Gün) içerisinde almış olmalıdır.](Aslı)

 

Madde 6-  İstenen belgelerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği

İhaleye katılacak olanlar belgelerini Destek Hizmetleri Müdürlüğü ihale odasına 04.10.2017 tarih saat 11.30’a kadar teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonra belge teslim alınmayacaktır.

Madde 7-2886 Devlet İhale Kanunu 29. maddesi gereği ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İlan olunur.                           

                                                                                                          İDARE YETKİLİSİ

 

                                                                                                          Muhammet Ali ACAR

                                                                                                             Belediye Başkanı

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ
ANKET
Muğla Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz.
RÖPORTAJ