21 Şubat 2018 Çarşamba
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İHALE İLANI
28 Nisan 2017 Cuma 10:19

İHALE İLANI

MARMARİS MALMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İHALE İLANI

MARMARİS MALMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

2886 SAYILI DİK’NUN 45.MADDESİ UYARINCA AÇIK TEKLİF USULÜNE GÖRE

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK  TAŞINMAZLAR

 

 

 

İl

İlçe

Mahalle/

Mevkii

 

Parsel No

Yüzölçümü

(m²)

 

 

Cinsi

Hazine

Hissesi

İmar Durumu

 

Kiralama Amacı

 

 

Süresi

İlk yıl Tahmini

Kira Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli(TL)

İhale

Tarihi ve saati

Muğla

Marmaris

İçmeler, Kumluörencik

2469 2471

2472

2473

22581 m2. (Toplam)

 

Sosyal Tesis

Tam

Turizm Tesis Alanı

 

 

Turizm amaçlı kullanılmak üzere

 

 

10 yıl

700.000,00

140.000,00

12/05/2017-10:00

 

 

 1)-Yukarıda belirtilen ve üzerinde Maliye Bakanlığı sosyal tesisi bulunan  4 adet parselde toplam 22581 m2. yüzölçümlü taşınmazların bir bütün olarak turizm amaçlı kullanılmak üzere 10 yıl süreli  kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca “Açık teklif usulü“ ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Marmaris Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

2)- İhaleye katılmak isteyenlerin;

   a)- Gerçek kişilerde;

        1)-Yasal yerleşim yeri belgesi (ikametgah belgesi),

        2)-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

    b)-Tüzel kişilerde;

       1)-İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

      2)-Vergi kimlik no.sunun bildirilmesi,

      3)-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname,

    c)- Gerçek ve Tüzel kişiler yukarıdaki belgelere ilave olarak;

                     1)-Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu (süresiz, limit içi),    

                     İhale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

3)- İlk yıl kira bedeli, peşin veya en az ¼’ü kira sözleşmesinin imzalanmasından önce, kalanı üçer aylık dönemler halinde 3 eşit taksit halinde; sonraki yıllar kira bedeli ise ait olduğu ay için TUİK tarafından açıklanan Yurtiçi-Üfe oranında bir önceki yıl kira bedelinde artış yapılmak suretiyle her yıl üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksit halinde tahsil edilecektir.  

 

 4)- İhale konusu söz konusu taşınmazlar üzerine mevcut yapılardan başka sabit ve kalıcı yapı yapılmayacaktır.

             5)- 3065 Sayılı KDV Kanununun 17/4-(p) bendi hükmü uyarınca Hazinece yapılan taşınmaz kiralamaları KDV’den istisna tutulduğundan, kira bedeli üzerinden KDV tahsil edilmeyecek olup kiralama işlemine dair diğer her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

             6)- İhale ilanında yer almayan hususlarda şartname hükümleri uygulanır.

             7)- Posta ile müracaatlarda teklifin ihale saatine kadar komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Komisyon sorumlu değildir.

 8)- İhaleye ilişkin şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Marmaris Malmüdürlüğünde (Milli Emlak Servisi) ücretsiz olarak görülebilir.

 9)- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

          10)- Türkiye genelindeki  ihale bilgileri (www.milliemlak.gov.tr ) ve (mugla-def.gov.tr) adresinden görülebilir. İrtibat Tel: 0(252) 417 83 45

İLAN OLUNUR.

 

 

 

Basın No: 594032

Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
ÜYE İŞLEMLERİ
ANKET
Muğla Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz.
RÖPORTAJ